Achizitii publice

Anunţ participare negociere pentru atribuirea contractului având ca obiect Execuţie lucrări, inclusiv a serviciului de proiectare DTAC, PT, DDE, pentru obiectivul de investiţii „GRĂDINIŢĂ NOUĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN ORAŞ NEGRU VODĂ”