Achizitii publice

Servicii de catering în vederea acordării unui suport
alimentar – tip sandvici, inclusiv fruct – pentru preșcolarii și elevii din cadrul Liceului Teoretic Negru
Vodă, județul Constanța în cadrul programului național „Masa sănătoasă”

RAPORTUL PROCEDURII

Documentație de atribuire revizuită

Documentație de atribuire servicii de catering

Anunţ participare negociere pentru atribuirea contractului având ca obiect Execuţie lucrări, inclusiv a serviciului de proiectare DTAC, PT, DDE, pentru obiectivul de investiţii „GRĂDINIŢĂ NOUĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN ORAŞ NEGRU VODĂ”