Viceprimar

Marian Cășuneanu

Naționalitatea: română

Program audiențe: Miercuri  15.00 – 18.00

     Conform legilor în vigoare viceprimarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El este adjunctul şefului administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, pe care îl conduce şi controlează.

Viceprimarul reprezintă oraşul în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie.

Potrivit legislatiei actuale Consiliul Local alege din rândul membrilor săi – viceprimarul, cu votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie.

Viceprimarul exercită atribuţiile care îi sunt delegate de către primar, în condiţiile prevăzute de art. 65 din Legea nr. 215 /  2001 privind administraţia publică locală, republicată.