Primar

Petre Urziceanu

Naționalitatea : română

Program audiențe: Miercuri : 15.00 – 18.00

Primarul reprezintă oraşul în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie.Semnul distinctiv al primarului este eşarfa cu culorile drapelului naţonal al României, care este purtată în mod obligatoriu la solemnităţi, recepţii, ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor. Conform legilor în vigoare primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, pe care îl conduce şi controlează.