Structura Consiliului Local

STRUCTURA CONSILIULUI LOCAL ALES LA DATA DE 05.06.2016

 1. Bounegru Florin – PNL
 2. Vrejoiu Emilia – PNL
 3. Chiribuță Viorel – PNL
 4. Corbu Elena – PNL
 5. Răducanu Elena – PNL
 6. Spiridon Eduard Vasile – PNL
 7. Gănescu Daniela – PNL
 8. Cășuneanu Marian – PSD
 9. Moșoianu Ion – PSD
 10. Stănică Ion – PSD
 11. Țopai Dumitru – PSD
 12. Penea Adrian – UNPR
 13. Ștefan Petre – UNPR
 14. Argintaru Mihai Adrian – PMP
 15. Sfredel Nelu – PMP

COMISII DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL:

1.Comisia  pentru programe de dezvoltare economico sociala, buget finante, administrarea  domeniului public si privat al orasului, servicii  si comert, agricultura:

Presedinte  – dna Elena CORBU

Secretar   – dna Elena RĂDUCANU

Membrii   – dl Ion MOȘOIANU

– dl Mihai-Adrian ARGINTARU

– dl Florin BOUNEGRU

2.Comisia  pentru amenajarea  teritoriului  si urbanism, realizarea lucrarilor  publice, protectia  mediului, turism, conservarea  monumentelor  istorice, arhitectura:

Presedinte – dl Marian CĂȘUNEANU

Secretar – dl Ion STĂNICĂ

Membrii – dl Petre ȘTEFAN

– dl Nelu SFREDEL

– dl Viorel CHIRIBUȚĂ

3.Comisia  pentru  invatamint, sanatate, familie, munca si protectie sociala, sportiva, de  agrement pentru   administratie  publica, juridica si de  disciplina, apararea  ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor protectia copiilor:

Presedinte –  dna Emilia VREJOIU

Secretar –  dna Daniela GĂNESCU

Membrii –  dl Eduard-Vasile SPIRIDON

– dl Dumitru ȚOPAI

– dl Adrian PENEA