Hotărârile Consiliului Local

HCL taxe si impozite 2019

Hotărârea nr.1 din 3 ianuarie 2017

Hotărârea nr.2 din 7 feb 2017

Hotărârea nr.3 din 7 feb 2017

Hotărârea nr.4 din 7 feb 2017

Hotărârea nr.5 din 7 feb 2017

Hotărârea nr.6 din 7 feb 2017

Hotărârea nr.7 din 7 feb 2017

Hotărârea nr.8 din 7 feb 2017

Hotărârea nr.9 din 13 martie 2017

Hotărârea nr.10 din 13 martie 2017

Hotărârea nr.11 din 13 martie 2017 privind modificarea HCL nr.100 pe 28.11.2016

Hotărârea nr.12 din 13 martie 2017

Hotărârea nr.13 din 13 martie 2017

Hotărârea nr.14 din 13 martie 2017

Hotărârea nr.15 din 13 martie 2017

Hotărârea nr.16 din 13 martie 2017

Hotărârea nr.17 din 13 martie 2017

Hotărârea nr.18 din 13 martie 2017

Hotărârea nr.19 din 13 martie 2017

Hotărârea nr.20 din 13 martie 2017

Hotărârea nr.21 din 13 martie 2017

Hotărârea nr.22 din 13 martie 2017

Hotărârea nr.23 din 13 martie 2017

Hotărârea nr.24 din 13 martie 2017

Hotărârea nr.25 din 13 martie 2017

Hotărârea nr.26 din 21 martie 2017

Hotărârea nr.27 din 21 martie 2017

Hotărârea nr.28 din 21 martie 2017

Hotărârea nr.29 din 21 martie 2017

Hotărârea nr.30 din 21 martie 2017

Hotărârea nr.31 din 21 martie 2017

Hotărârea Nr. 32 din 21 martie 2017 (1)

Hotărârea Nr. 32 din 21 martie 2017 (2)

Hotărârea nr.33 din 21 martie 2017

Hotărârea nr.34 din 21 martie 2017

Hotărârea nr.35 din 21 martie 2017

Hotărârea nr.36 din 2 mai 2017

Hotărârea nr.37 din 2 mai 2017

Hotărârea nr.38 din 2 mai 2017

HCL nr.39 din 2 mai 2017 

Hotărârea nr.40 din 2 mai 2017

Hotărârea nr.41 din 2 mai 2017

Hotărârea nr.42 din 2 mai 2017

Hotărârea nr.43 din 2 mai 2017

Hotărârea nr.44 din 12 mai 2017

Hotărârea nr.45 din 12 mai 2017

Hotărârea nr.46 din 12 mai 2017

Hotărârea nr.47 din 12 mai 2017

Hotărârea nr.48 din 12 mai 2017

Hotararea nr.49 din 26 iunie 2017

Hotararea nr.50 din 26 iunie 2017

Hotararea nr.51 din 26 iunie 2017

Hotararea nr.52 din 26 iunie 2017

Hotararea nr.53 din 26 iunie 2017

Hotararea nr.54 din 26 iunie 2017

Hotararea nr.55 din 26 iunie 2017

Hotararea nr.56 din 31 iulie 2017

Hotararea nr.57 din 31 iulie 2017

Hotararea nr.58 din 31 iulie 2017

Hotararea nr.59 din 31 iulie 2017

Hotararea nr.60 din 31 iulie 2017

Hotararea nr.61 din 31 iulie 2017

Hotararea nr.62 din 31 iulie 2017

Hotararea nr.63 din 31 iulie 2017

Hotararea nr.64 din 25 septembrie 2017

Hotararea nr.65 din 25 septembrie 2017

Hotararea nr.66 din 25 septembrie 2017

Hotararea nr.67 din 25 septembrie 2017

Hotararea nr.68 din 25 septembrie 2017

Hotararea nr.69 din 25 septembrie 2017

Hotararea nr.70 din 25 septembrie 2017

Hotararea nr.71 din 25 septembrie 2017

Hotararea nr.72 din 25 septembrie 2017

Hotararea 1 din 23.06.2016

Hotararea 2 din 23.06.2016

Hotararea 3 din 23.06.2016

Hotararea 4 din 23.06.2016

Hotararea 5 din 23.06.2016

Hotararea 6 din 23.06.2016

Hotararea 54 din 27.06.2016

Hotararea 55 din 27.06.2016

Hotararea 56 din 27.06.2016

Hotararea 57 din 27.06.2016

Hotărârea nr.58 din 14.07.2016 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2016

Hotărârea nr.59 din 14.07.2016 privind desemnarea celor doi consilieri locali care vor participa la adunările sătești din Darabani și Vâlcelele

Hotărârea nr.60 din 14.07.2016 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Negru Vodă, a unui teren în suprafață de 2437 mp din str.Silozului FN

Hotărârea nr.61 din 14.07.2016 privind atribuirea în folosință gratuită SNTGN ”Transgaz” SA Mediaș a terenului aferent Stație Măsură Gaze Negru Vodă

Hotărârea nr.62 din 14.07.2016 privind aprobarea atribuirii în folosință a unui lot de teren intravilan conform Legii nr.15 dnei Pop Mihaela

Hotărârea nr.63 din 14.07.2016 privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului Local în consiliul de administrație al Liceului Teoretic Negru Vodă

Hotararea nr 64 din 09-08-2016 privind incetarea de drept a mandatului de consilier al dnei Voicu Verginica Liliana

Hotararea nr 65 din 09-08-2016 privind modificarea comisiei de validare a CL aprobata prin Hcl nr 1 din 23-06-2016

Hotararea nr 66 din 09-08-2016 privind validarea unui consilier

Hotararea nr 67 din 09-08-2016 privind modificarea Hcl nr 6 din-23-06-2016

Hotararea nr 68 din 09-08-2016 privind aprobarea statului de personal statutului de functii si a organigramei Primariei orasului Negru-Voda

Hotararea nr 69 din 09-08-2016 privind aprobarea participarii Primariei la programul de stimulare a innoirii parcului auto national

Hotararea nr 70 din 09-08-2016 privind utilizarea excedentului bugetului local pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare

Hotararea nr 71 din 09-08-2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai investitiei-Sediu administrativ Sectia Darabani

Hotararea nr 72 din 09-08-2016 privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar Bisericii Nasterea Maicii Domnului

Hotararea nr 73 din 09-08-2016 privind alocarea sumei de 3000 de lei familiei dlui Radu Sorin

Hotararea nr 74 din 09-08-2016 privind desemnarea reprezentantului CL Negru Voda in adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Canal Constanta

Hotararea nr 75 din 09-08-2016 cu privire la modificarea hcl nr 78 din 15-12-2015

Hotararea nr 76 din 09-08-2016 privind aprobarea executiei bugetare la 30-06-2016

Hotararea nr 77 din 09-08-2016 privind aprobarea utilizarii cu titlu gratuit in cadrul proiectului Ro-Net a suprafetei de teren de 10 mp situata in sat Darabani

Hotararea nr 78 din 23-09-2016 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul2016

Hotararea nr 79 din 23-09-2016 privind utilizarea excedentului bugetului local pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare

Hotararea nr 80 din 23-09-2016 privind desemnarea reprezentantului orasului Negru Voda in ADI Dobrogea

Hotarirea nr 81 din 23-09-2016 privind desemnarea reprezentantilor CL Negru Voda in cadrul comisiei de concurs pentru ocuparea functiei de director din cadrul Liceului Teoretic Negru Voda

Hotararea nr 82 din 23-09-2016 privind stabilirea unei servituti de trecere utilitati pe terenul propietate privata a dlui Stanila Alexandru

Hotărârea Nr. 83 pe 2016

Hotărârea Nr. 84 pe 2016

Hotărârea Nr. 85 pe 2016

Hotărârea Nr. 86 pe 2016

Hotărârea Nr. 87 pe 2016

Hotărârea Nr. 88 pe 2016

Hotărârea Nr. 89 pe 2016

Hotărârea Nr. 90 pe 2016

Hotărârea Nr. 91 pe 2016

Hotărârea Nr. 92 pe 2016

Hotărârea Nr. 93 pe 2016

Hotărârea Nr. 94 pe 2016

Hotărârea Nr. 95 pe 2016

Hotărârea Nr. 96 pe 2016

Hotărârea Nr. 97 pe 2016

Hotărârea Nr. 98 pe 2016

Hotărârea Nr. 99 pe 2016

Hotărârea Nr. 100 pe 2016 (1)

Hotărârea Nr. 100 pe 2016 (2)

Hotărârea Nr. 101 pe 2016

Hotărârea Nr. 102 pe 2016

Hotărârea Nr. 103 pe 2016

Hotărârea Nr. 104 pe 2016